2018-06-05 14:26 #0 av: Huygens

DHS (wiki) i USA säger sej ha börjat kartlägga journalister, mediapersoner, bloggare och sociala mediapersoner. Kartläggningen har karaktären av en förlängning av CIAs Operation Mockingbird (wiki) som kontinuerligt pågått sedan åtminstone 1950-talet, omnämndes på 1970-talet bl a i den ska Familjejuvelsrapporten (wiki) för att sedan tystas ner under 1980-talet trots upprepade FOI-begäran från journalister.

DHS säger sej nu påbörja åsiktsregistrering, upprätta listor med kartläggning av
100 000-tals mediapersoners privatliv av okänd anledning. Zero Hedge, 2018-06-04

All information "av intresse" om mediapersoner och journalister kommer samlas in av DHS.

Totalkartläggning.


Om du har en websida, podradio, bloggar eller bara skriver ofta på social media kommer du noggrant kartläggas av DHS.

Exakt vilken data och vilka media som berörs är svävande, men DHS säger "all" media av intresse kommer kartläggas; europeisk, arabisk, kinesisk och rysk. DHS skriver även i sitt pressmeddelande att alla personer som ifrågasätter DHS massinsamling och totalkartläggning av mediapersoner, är tokiga foliehatts konspirationsteorister (se citatet i Zero Hedge).

Som Edward Snowden sa, när den massinsamlade datan sedan analyseras av ett AI-program, blir det ett större intrång på privatlivet än om datan analyseras av människor som är mer begränsade i sin förmåga att hantera enorma datamängder. Myndigheterna kan sedan med AI-program manipulera och anpassa selekterad data så att vem som helst framstår som skyldig till absurda och allvarliga anklagelser. Det kommer bli väldigt svårt för visselblåsare.

Vem som helst kan utses till att bli en Oswald eller Christer Petterson.