2018-06-04 09:30 #0 av: parsley

Skribenter boende i Västra Götalandsregionen kan ansöka om essästöd.

https://www.vgregion.se/regional-utveckling/verksamhetsomraden/kulturregionen/ekonomiska-stod/stod-a-o/stod-for-organisationer/essastod/