2017-10-11 09:04 #0 av: parsley

Egenutgivarnas dag anordnas i Malmö den 21 oktober. Tema: Försörj dig på ditt författarskap. Deltagaravgift 200 kr.  http://egenutgivarna.se/2017/10/10/anmal-dig-till-egenutgivarnas-utbildningsdag-lordag-21-oktober-2017/