2017-10-08 08:46 #0 av: parsley

I en studie har ett antal personer med depression fått pröva bildterapi. Deras tillstånd förbättrades jämfört med kontrollgruppen. OT i förhållande till skrivande, men intressant läsning om kreativitet som läkande kraft. 

http://www.forskning.se/2017/10/05/tydlig-effekt-av-bildterapi-vid-svar-depression/?_ga=2.12954164.246474519.1507293800-1976293980.1507293800#