2017-10-04 18:05 #0 av: parsley

6 stycken gratis webinar med Jeanette Niemi under oktober-början av november.

https://zoom.us/meeting/register/e58a9c1d4ab9e4768c34be5db4a05ad8