2017-10-03 19:58 #0 av: parsley

Att skriva i tjänsten kan vara komplicerat. Det ställs krav på fackkunskaper och olika mottagare kan ha olika krav eller förväntningar på hur texten ska se ut. Ett besiktningsprotokoll fyllt med facktermer kan vara svårt att förstå för en lekman. En journalist är inte med automatik duktig på att skriva akademiska forskningstexter.  https://www.svd.se/skriva-i-yrket-svarare-an-andra-arbetsuppgifter/om/svds-sprakspalt