2017-08-19 10:40 #0 av: parsley

Tidigare använde man begreppsformen imperfekt om sådant som inträffat i förfluten tid. Numera säger man preteritum, bl a för att underlätta språkinlärning för dem som har svenska som andra språk. Sara Lövestam reder ut begreppen. 

http://spraktidningen.se/artiklar/2015/05/imperfekt-fick-ett-mer-passande-namn