2017-07-25 10:07 #0 av: parsley

Skolverket informerar om källkritik på sin hemsida. Kunskaper om källkritik kan vara värdefulla när man t ex gör research inför ett skrivprojekt. 

https://www.skolverket.se/skolutveckling/resurser-for-larande/kollakallan/kallkritik/guide-for-kallkritik-1.251678