2017-06-25 09:45 #0 av: parsley

http://skrivdrommar.libsyn.com/skrivdrmmar-015-pias-dramaturgiska-strukturmodell

Pia de Lerigon analyserar filmen Avatar i sin pod och redogår för en strukturmodell i 17 steg. Många Hollywoodfilmer bygger på den här strukturmodellen och det finns även böcker uppbyggda på samma sätt.