2017-06-21 10:28 #0 av: parsley

Föreningen Arbetarskrivare söker material till en ny antologi på temat klass. För att ha en chans att bli publicerad krävs medlemskap i föreningen. Syftet med antologin är att skildra dagens klassamhälle med t ex arbetslöshet, nyanlända, korta anställningar och utförsäkring, samt arbete i olika former. 

20 november är sista inlämningsdag. Material får omfatta max 8 A4 och formen är valfri, dikter, noveller, dokumentära texter eller serier.  

Mer information finns här.  https://arbetarskrivare.wordpress.com/ny-antologi-skicka-texter/