2017-05-16 15:34 #0 av: parsley

Använd alla sinnen när du gestaltar. Genom att gestalta, så skapar man en levande text.  Jorun Modéen tipsar.

http://forfattarkurs.se/2017/05/skriv-med-alla-sinnen/