2017-05-03 09:25 #0 av: parsley

Skrivövning från Skrivarsidan. Gestalta eller beskriv en person med utgångspunkt från innehållet i dennes bokhylla.  Har den böcker eller inte? Står det några minnessaker i bokhyllan? Finns det något oväntat i hyllan?

http://skrivarsidan.nu/skrivovningar/gestalta-en-person-genom-innehallet-hens-bokhylla.html