2017-03-21 21:43 #0 av: parsley

Ensamheter är en litterär pod för noveller. Som medverkande krävs det att du läser in en novell som någon annan har skrivit. Någon kommer i sin tur att läsa in din novell. 

http://www.ensamheter.se/