2017-03-16 07:50 #0 av: parsley

Är vetenskapliga artiklar alltid att lita på? Finns det aktörer som utnyttjar forskning för sina egna syften? 

Länk till ett blogginlägg hos Martina Johansson som berättar hur man kan granska vetenskapliga artiklar. Intressant, men lite OT i förhållande till skrivande.

De flesta tar nog del av forskning i form av mer eller mindre välskrivna artiklar i olika tidningar eller på nätet, ser TV-dokumentärer, läser populärvetenskapliga böcker eller läroböcker. Jag tror att det är få som tid eller kompetens att läsa vetenskapliga artiklar i original.

http://martinajohansson.se/syna-bluffen-steg-steg-vetenskapliga-artiklar/