2017-03-01 13:06 #0 av: parsley

Checklista för att skriva dialog. PDF, på engelska.

http://www.eadeverell.com/wp-content/uploads/dialogue.pdf