2017-02-18 13:20 #0 av: parsley

Skrivutmaning från skrivarsidan. Skriv en tanka om falska nyheter.  Tanka är ett versmått, med 5,7,5,7,7 stavelser per rad och kan liknas vid en förlängd haiku.

http://skrivarsidan.nu/skrivutmaning/skriv-en-tanka-om-falska-nyheter.html