2017-02-15 12:53 #0 av: parsley

Gratis föreläsning om hur man får sin bok omnämnd i media med Marie Hagberg. 

Jag har inte sett den, så ni får se om länken fungerar.

http://www.yellowbits.se/kurser/pr-for-forfattare---gratis-minikurs.aspx