2017-02-04 14:18 #0 av: parsley

Litteralund är en barn- och ungdomsboksfestival som anordnas i Lund, 23-28 april 2017.

http://www.boktugg.se/2017/01/31/litteralund-vill-fa-barn-och-ungas-litteraturintresse-att-blomma/