2017-02-03 08:41 #0 av: parsley

Övervinn din prestationsångest med lite KBT för hemmabruk och lite OT  i förhållande till skrivande.

http://land.se/halsa/sa-overvinner-du-din-prestationsangest/?utm_source=Nyhetsbrev&utm_campaign=3638a01c27-Gentufr0600&utm_medium=email&utm_term=0_01c9ca9a59-3638a01c27-140471617