2017-01-01 10:00 #0 av: parsley

Stresscoachen Maria Helander tipsar om vilka frågor man kan ställa sig inför det nya året och vilka reflektioner man kan göra för året som gått. Lite OT i förhållande till skrivande, men kanske användbart som man vill reflektera över skrivande som en del av livet.

http://www.mariahelander.se/?p=9269