2017-01-01 09:44 #0 av: parsley

Citat om skrivande från olika författare. På engelska.

https://www.brainpickings.org/2013/05/03/advice-on-writing/