2016-12-21 20:18 #0 av: parsley

Artikel med länkar till olika tidningars listor över 2016 års bästa böcker.

https://bearbooks.se/2016/12/20/de-14-basta-bockerna-2016-enligt-sveriges-allt-farre-kritiker/