2016-12-11 07:37 #0 av: parsley

Lär dig  hur filmen Döda poeters sällskap är uppbyggd och varför den är så gripande. Pia de Lerigon bloggar.

http://pialerigon.hemsida24.se/2016/11/19/pias-skrivtips-vad-kan-vi-l%C3%A4ra-oss-av-d%C3%B6da-poeters-s%C3%A4llskap--34218011