2016-11-03 07:34 #0 av: parsley

Bookriot skriver om fördelarna med att vara med i Nanowrimo, november månads skrivutmaning, som innebär att man skriver 50.000 ord på en månad.

http://bookriot.com/2016/11/01/why-you-should-participate-in-nanowrimo/

Att genomföra Nanowrimo är ett mål på medellång sikt. Det är krävande, men det är genomförbart och det är bra för självförtroendet att klara det.