2016-10-21 11:34 #0 av: parsley

Sölve Dahlgren har räknat ut hur många böcker en författare behöver sälja, för att kunna leva på sitt författarskap.  http://solvedahlgren.se/2016/10/21/en-forfattare-behover-salja-80-bocker-om-dagen-att-kunna-leva-pa-sitt-forfattarskap/