2016-08-26 08:24 #0 av: parsley

Skrivutmaning från Skrivarsidan. Skriv en dikt om sensommar.

http://skrivarsidan.nu/skrivutmaning/skriv-en-dikt-om-sensommar.html