2011-10-25 19:27 #0 av: parsley

Även om man inte jobbar som journalist så kan man bli ombedd att skriva en artikel, som skoluppgift eller till en medlemstidning i en förening. Gillar du musikfestivaler och konserter så kanske du vill skriva en artikel om någon sådan du besökt. Vad ska man tänka på när man skriver en artikel?

Arbetsgång

1. Idé - vad ska du skriva om

2. Förberedelser samla fakta, läs på, skaffa dig en uppfattning om ämnet eller en suddig bild av det, läs böcker eller tidningsartiklar, fråga personer som du tror har något att berätta om ämnet. Du kan också googla eller kolla om det finns någon ifokussajt i ämnet.

3. Besök platsen. Låt besöket ta tid. Gör en lista med minst 5 saker för varje sinne. Om du t ex besöker ett stall kan listan se ut så här när det gäller lukt:

Lukt gödsel-ammoniak, melass, nytt hö, parfym från en av skötarna (? här i ett stall, lite oväntat), kaffe i ett läktarhörn ( en mamma till ett barn som rider har med sig termos), stickig lukt (salva?) från en hästhov

4. Anteckna repliker. Vad säger folk till varandra. Till ett reportage hör intervjuer, prata med ett antal olika människor. Om man är artig och trevlig så brukar det gå bra. Försök använda sk öppna frågor, dvs frågor som inte besvaras med ja eller nej. Det är bättre att fråga "vad gör du att trivs på ditt arbete"? än att fråga "trivs du"?. Den första frågan kan leda till följdfrågor och samtal där båda är delaktiga, den andra gör det inte.

5. När man är tillbaka med massvis av anteckningar kan allt verka viktigt. Ingen läsare vill dock veta precis allt. Fokusera på det som är viktigt.

6. Ett reportage är en berättelse som ska ge läsaren insikt "så är det"

Disposition

Reportage är sedda berättelser och kan disponeras som noveller. Finns det någon form av konflikt du kan använda dig av? En novell består av en börja, presentation, upptrappning och upplösning av konflikten och avtoning.

Texten i ett reportage behöver inte disponeras som en berättelse. Ett reportage kan vara en sammanställning av fakta, t ex hur en viss politisk fråga hanteras.

Att göra reportage är att få syn på världen och upptäcka mönster i verkligheten och skaffa sig kunskap.

Källa: Skrivsätt. Handbok för unga skrivare av Sigbritt Ernald. Alfabeta förlag 2001.