Journalistik

Isär eller ihop?

2008-10-23 17:08 #0 av: emsems

Särskrivningar är ett återkommande tema i både humor och diskussioner. Här får du lite rådgivning i frågan!

Sammanskrivning rekommenderas för:

alltför

alltigenom

alltihop

alltmer(a)

alltnog

alltsedan

densamme

dessbättre

dessförinnan

dessvärre

detsamma

därvidlag

envar

förutom

förvisso

gentemot

härförleden

häromdagen

härvidlag

ibland

ihjäl

ihop

ihåg

ingenstans

isär

itu

likväl

någonstans

såväl

tillstädes

tvärsom

tvärtemot

tvärtom

understundom

varstans

ånyo

åsido

återigen

överallt

Särskrivning rekommenderas för:

efter hand

framför allt

för all del

för den skull

för handen

för övrigt

före detta

god dag

i dag - OBS: vanligt mellanslag!

i fred

i fråga (om)

i gång

i går

i kapp

i kraft

i land

i sänder

i stånd

i stället (för)

lika väl

nu för tiden

något så när

om hand

om intet

 

rent av

rent ut

runt om(kring)

så när

till buds

till dels

till dess

till freds

till fånga

till fyllest

till godo

till handa

till hands

till känna

till mötes

till pass

till reds

till sinnes

till sist

till spillo

till synes

till vara

till viljes

till väga

till ända

till äventyrs

till övers

tills vidare

under hand

under tiden

upp och ner

var sin

över huvud (taget)

över hövan

över lag

över styr

över ända

 

Observera att TT gör vanligt mellanslag vid särskrivning. Alltså ingen spatie mellan i och dag.
(Spatie kallas också hårt mellanslag, mellanslag som hindrar radbyte).

Källa: TT

 

Anmäl
2008-10-23 21:42 #1 av: Lill-Kisse

Kanon! Glad  Det här gillar jag.

Fick äntligen belägg för att jag har rätt på ett flertal punkter, där andra skriver ihop orden så det ser rent hemskt ut. Å andra sidan fick jag se några särskrivningar som jag själv börjat slarva med. Bra med en påminnelse om hur det faktiskt bör vara.

Anmäl
2008-10-24 00:07 #2 av: lovlin

åå.. men jag skriver gärna ihop så mycket jag bara kan..

man får ju göra det i svenskan, till skillnad från många andra språk, så det utyttjar jag (lite väl mycket?) :D att det var så många korrekta särskrivningar blir jag både förvånad och lite förvirrad över

Anmäl
2008-10-24 11:32 #3 av: emsems

Det är lite knepigt det där ibland, men det jag har mest svårt för alla alla är: Till exempel. Jag har en tendens att skriva tillexempel, för jag säger det som att det vore ett ord, men vad jag förstår skall det vara mellanrum. Tyvärr fanns det inte med i denna listan. Men eftersom att man skriver T ex eller T.ex. så antar jag att det skall vara isär.
Lite roligt förresten att isär stavas ihop. Ännu roligare vore det om ihop stavades isär. Alltså "I hop" och "Isär", fast det vore ju jättekonstigt. Lite som att: "Aldrig stavasd aldrig med två L, alltid stavas alltid med två L". Skrattande

Anmäl
2008-10-25 00:03 #4 av: Bengt-Olov

Fick äntligen belägg för att jag har rätt på ett flertal punkter

Ammen hallå! Skriver man inte som man vill!? Varför låta någon annan utgöra mall!? Känner man inte bäst vad man man själv tycker känns mest rätt!?

Tänk som du själv vill, handla som du själv vill, tala som du själv vill, skriv som du själv vill!!!! Gör inte som någon annan vill, å framförallt inte dem i maktens boningar... Ett gott råd, så här på fredagskvällen...

Anmäl
2008-10-25 00:10 #5 av: Tatsja

Nu finns det vissa skrivregler och de är till för att underlätta. Skriva som man själv vill kan lätt missförstås av andra. Då kanske det man vill ha sagt, inte kommer fram eller feltolkas. Även de som har skärmläsare kan få svårt att förstå meningarna om de inte följer skrivregler. Tänk på det. Nätet är till för alla och vi ska ta hänsyn till varandra. I alla fall gör jag det.

Undvik massa punkter och frågetecken, då skärmläsaren läser upp varenda punkt och frågetecken. Det är jobbigt att höra på.

Min åskikt.

Väl mött, Tatsja

Du tittar väl in på Fotboll iFokus?

Anmäl
2008-10-25 00:33 #6 av: Lill-Kisse

Hej #4!

Visst. Skriv hur du vill och hur som helst till vem du vill. Skriver du till mig, förstår jag bäst om du använder hyfsat bra svenska och jag njuter troligen mer av texten när den är korrekt, så att jag inte stakar mig här och där och börjar undra vad du menar egentligen.

En del författare skriver lätt, ledigt och korrekt så det är en njutning att läsa. Andra skriver sämre och vissa rent av dåligt. Då är det stor risk att läsaren tappar lusten att läsa vidare. Det är ju synd om ämnet och innehållet för övrigt är intressant och viktigt. Där är en del av mina motiv till att bemöda mig om att skiva så bra jag kan och gärna bli bättre. 

 

Anmäl
2008-10-27 11:27 #7 av: emsems

#4, visst kan man skriva som man vill, men jag tror att många, speciellt på detta forum tycker om att kunna uttrycka sig korrekt. Om man inte är intresserad av att läsa regler och uppmaningar, så kan man ju helt enkelt låta bli Skrattande

Anmäl
2008-10-27 20:26 #8 av: guraknugen

Som jag påpekat tidigare, så beror det ju lite på. Även då tog jag upp ”efter hand” som exempel. Det kan antingen skrivas isär eller ihop, men betyder då OLIKA SAKER!

”Man blir bättre efter hand”: Rätt.

”Man blir bättre efterhand”: Fel.

”Det är lätt att säga, så här i efter hand”: Fel.

”Det är lätt att säga, så här i efterhand”: Rätt.

Har skrivit till TT-nissarna och påpekat detta, men ej fått något svar…

Anmäl
2008-10-28 00:09 #9 av: Lill-Kisse

Nu har det kört ihop sig för mig igen: TT:s lista kan jag inte lita på till 100%. Till handa heter faktiskt tillhanda också. Man skriver absolut "NN tillhanda" på ett kuvert, som man vill ska överräckas direkt till adressaten liksom "efterhand", "NN tillgodo" och "känna sig tillfreds". Det är också korrekt svenska.

Sedan kom jag att tänka på att en särskrivning kan förvandlas till ihopskrivning när man lägger till ytterligare något till det sista ordet som t ex "tillhandahålla", "tillkännage", "tillvägagångssätt" o dyl. Det gäller att tänka sig för hela tiden.

Anmäl
2008-10-29 18:19 #10 av: precis

#8 vill du förtydliga ditt exempel "Man blir bättre efter hand" ????? jag förstår inte vad handen syftar på där...

vet nån vad som menas med "till reds" i listan??? jag tycker den är ganska konstig, gamla uttryck, som ingen vanlig person kan förstå " över hövan" ?

"Över lag" "över styr" "var sin" ? Dom och några till av särskrivningarna känns mycket mer logiska (och nutidssvenska) sammansatta, för mig i.a.f.

i övrigt så håller jag med Fredrik Lindström, lovlin och Bengt-Olov. Det blir överförmynderi om man ska ha kvar gamla krångliga ord och regler som ingen egentligen förstår eller brukar. Låt språket utvecklas, skriv "TILL: NN" istället för "NN tillhanda".   "se manualen" ist.f. "tillvägagångssätt" osv

Anmäl
2008-10-29 21:43 #11 av: Lill-Kisse

Till reds har med redo att göra, d v s vara redo, beredd, till hands.

Jag stöder dig gärna i åsikten att språket bör få utvecklas, men det är ju bra att begripa vad exempelvis ordet tillvägagångssätt betyder, när någon uttrycker sig så. Däremot förstår jag inte hur hänvisning till en manual kan ersätta det ordet. Själv säger jag metod eller hur man bär sig åt i stället.

Visst är det bekvämt när folk använder enkla ord och yttryck.

Anmäl
2008-10-30 00:57 #12 av: precis

#11 konstruera gärna en mening där "till reds" fungerar eller behövs, jag har fortfarande svårigheter att förstå, trots att jag nu vet att det är en synonym till "till hands", "var beredd".

Nu, i år, så förstår säkert många hur man "går till väga" i ett tillvägagångssätt. men jag tror inte många kan relatera till över hövan eller understundom.

det kan vara smidigt att använda ett enkelt talspråk, och å andra sidan vara bekvämt att ha ett stort ordförråd för att kunna relatera direkt till den specifika variationen i språket som man vill förmedla, men man ska såklart kunna kommunicera till de som inte är lika bildade (jag erkänner att tillvägagångssätt var ett dåligt exempel, jag var stressad och skulle iväg)

missförstå mig inte nu. jag tycker det ligger något i att använda ord som förklarar exakt vad jag menar för stunden, men jag är ingen fascist som försöker få personer att använda ett för svårt språk, som inte fungerar för alla.

Anmäl
2008-10-30 10:42 #13 av: emsems

#12 Måste hålla med dig i det du säger. Vissa känns förlegade och knappast längre särskillt vanliga. Exemplet du tar upp "till reds" är givetvis ett av dessa. Vi kan se skillnaden mellan vem som är målgruppen. Skriver jag för svensson, för en skolklass, till mamma eller till kungen?
Tex, För svensson: Se till att ha en penna till hands.
Till skolklass: Se till att ni har en penna (ev även 'framme' efter).
Till mamma: Haru en penna?
Till kungen: Var vänlig och ha en penna till reds (kanske mer utblommat språk i övrigt).

Det är väl så, att vårt språk utvecklas först på "gatorna" som efter en viss inkörningsperiod börjar användas i skriften. En stund därefter ändras det i ordböcker och dyl.

Anmäl
2008-10-30 11:47 #14 av: Tatsja

Svårt att lära gamla hundar sitta. Tänker på mig själv. Använder ibland dessa gamla uttryck. Men det är så jag lärde mig i skolan på 60-talet. Sen har vi kansli-svenskan. Den används när du skriver till myndigheter.

Väl mött, Tatsja

Du tittar väl in på Fotboll iFokus?

Anmäl
2008-10-31 04:46 #15 av: Lill-Kisse

Sickna skojiga frågor precis ställer! Jag får fundera Obestämd (tänker).

Uttryck som till reds, över hövan eller understundom kan väl inte behövas numera? Visst kan man säga att någon vill "vara till reds" eller "hålla något till reds", men jag skulle nog inte komma på tanken att prata på det sättet.

Över hövan och understundom har jag inte heller någon användning av annat än om jag läser någon gammal bok med ålderdomligt språk. I somras råkade jag läsa ett par gamla romaner och de var inte bra alls, men ganska underhållande p g a alla ord och uttryck som kändes väldigt gamla och högtravande. Då insåg jag att vårt språk har utvecklats med en rasande fart.

Anmäl
2008-10-31 08:23 #16 av: Tatsja

Här lite gamla ord som man än idag kan se.

 

GLÄDJE

 

GLÄDJE och FRÖJD är synonymer till varann

GAMMAN ett ord som på vägen försvann           

MUNTERHET: Man på smilbanden då drar

LUST är känslan till en annan man har

JUBEL: ovationer teaterfolk får

HUGNAD: även när man torkar en tår

Några ord vad glädje kan betyda

Ord som våra böcker pryda

Väl mött, Tatsja

Du tittar väl in på Fotboll iFokus?

Anmäl
2008-10-31 09:20 #17 av: precis

#16 ;) bra, tummen upp. att man kan använda fina uttryck i diktsammanhang för att försöka göra "reklamkampanj" för dom. I jubel-raden så skulle jag kunna tänka mig att man ställer ovationer i fetstil, för det är väl mycket vanligare att man förstår jubel?

en bekant till mig använde det här uttrycket: skänken har blivit husvill. Det var diskussioner om möblering och hans sambo hade bestämt att en byrå inte fick plats längre, hemma hos dom... (skänk används väl mest bara i tv-insamlingar?)(husvill har ev nära släktskap med rådvill?)

Anmäl
2008-11-01 11:09 #18 av: Tatsja

#17 Skänk säger jag än om vissa möbler. Även i möbelaffärer står det skänk.

Väl mött, Tatsja

Du tittar väl in på Fotboll iFokus?

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.