2009-02-16 12:05 #0 av: mondeo

Konsten att få framgång med skrivandet ligger i att fånga och oavbrutet hålla kvar läsarens intresse och uppmärksamhet.

Skriver man skönlitteratur, noveller måste man vädja till läsarens känslor och insikter. Det är författaren som styr läsarens känslor i den riktning han planerar. Författaren ska få läsaren att skratta när han vill att läsaren ska skratta, gråta eller hata.

För att uppnå detta måste författaren ha en plan.

Ett både enkelt och träffande ord för händelseförloppet, eller om man så vill, för intrigen i en berättelse, är ordet "plott"

Ibland har detta krav på att det måste finnas en skicklig "plott" i en historia fått många nybörjare att känna att de har tagit sig vatten över huvudet. Men det är så att med en bra "plott" skriver du en bättre historia.

Så här bygger du upp en plott:

  • Bestäm dig för vilken känsla du vill väcka hos läsaren.
  • Välj ett tema.
  • Välj en huvudperson med karaktärsegenskaper och känslomässiga egenskaper som är väsentliga för det tema du valt.
  • Ge din huvudperson ett speciellt mål.
  • Skapa konflikter

 Här är bara några exempel, det finns en lång rad med punkter på hur man bygger upp en plott.

 Slutet på din berättelse kan få en extra dramatisk effekt genom att:

  • Huvudpersonen reagerar (och handlar) på ett sätt som är originellt,  uppfinningsrikt, oväntat och kanske också synnerligen dugligt.
  • Läsaren blir överraskad genom någon ny händelse eller någon ny förklaring på en eller flera av historiens hittills ouppklarade gåtor.