2017-08-22 07:51 #0 av: parsley

Jorun Modén, skrivkurslärare, om berättelsens väsen eller anatomi och vikten av att läsa.  Vi förväntar oss att en berättelse ska sluta på ett visst sätt. Ondskan ska straffas. http://forfattarkurs.se/2017/08/hog-av-att-lasa-och-skriva/